Kóranismi

Úr Wikipediu, frjálsa alfræðiritinu
Jump to navigation Jump to search

Kóranismi (Quranism)

Kóranismi (Arabíska: القرآنية‎; al-Qur'āniyya, einnig þekkt sem kóranísk ritningarstefna eða Quranic scripturalism)[1] samanstendur af þeim viðhorfum að íslömsk lög og leiðsögn eigi að vera byggð á Kóraninum og eiga því að vera algerlega eða að hluta til andstæð trúarlegu valdi, áreiðanleika og sanngildi hadith bókmennta. Kóranistar trúa því að skilaboð Guðs innan Kóransins séu skýr og fullkomin eins og þau eru, vegna þess að Kóraninn segir það og því er hægt að skilja hann að fullu án þess að sækja í hadith skýringar, sem kóranistar telja að séu fölsun.

Þegar kemur að trú, lögfræði og löggjöf hafa kóranistar aðra skoðun en þeir sem aðhyllast ahl al-Hadith þar sem þeir síðarnefndu telja að hadith skýringar viðbót við Kóraninn sem íslamskt kennivald þegar kemur að lögum og trúarjátningu. Hver sá flokkur sem styðst við hadith skýringar innan Íslam hefur sína eigin sér útgáfu af þeim skýringum sem þeir styðjast við, en þeim er svo hafnað af öðrum flokkum sem styðjast við aðrar hadith skýringar. Kóranistar hafna öllum hadith skýringum og boða engar slíkar.

Kóranistar svipar til hreyfinga innan annara Abrahamískra trúarbragða, líkt og Karaite hreyfingarinnar innan gyðingdóms og Sola scriptura viðhorfsins meðal mótmælenda innan kristindóms.

 

Hugtök

Fylgjendur Kóranísks Íslam (Enska: Quranic Islam) eru kallaðir „Kóranistar“ (Enska: "Quranists", Arabíska: قرآنيّون‎, romanized: Qurāniyyūn), en eru einnig „umbótasinnar“ eða „framsæknir múslimar“ í samanburði við aðra múslima, en þeir hafna þó þessum skilgreiningum. Ekki má rugla Kóranistum við Ahle-e-Quran  („Fólk Kóransins“) sem eru samtök stofnuð af  Abdullah Chakralawi. Kóranistar kalla sig einfaldlega „múslima“ eða „hinir undergefnu“ (Enska:Submitters).


Kennisetning

Kóranistar trúa því að Kóraninn sé höfuðuppspretta trúarlegra laga og leiðsagnar innan Íslam og hafna öllu því valdi sem stendur utan Kóransins eins og Hadith og Sunnah. Þeir vísa í vers 6:38,45:6 og 6:112-116 innan Kóransins sér til stuðnings og trúa því að Kóraninn sé fullmótaður og skýr og að hann sé hægt að skilja fullkomlega án þess að styðjast við hadith eða sunnah. Þess vegna nota þeir Kóraninn sjálfan til að túlka Kóraninn:

„...bókstafleg og heildræn greining textans út frá samtímalegu sjónarhorni með því að styðjast við gagnrýna trúarlega nálgun (Enska: Exegetical) á tafsir al-qur'an bi al-qur'an (útskýring á Kóraninum með notkun Kóransins) og á lögfræðilegum undirstöðuatriðum al-asl fi al-kalam al-haqiqah (undirstaða bókstaflegrar orðræðu) án þess að brjóta innihald Kóransins í gegnum linsu sagnfræðinnar og hefðarinnar.“


Þessi túlkunaraðferð á Kóraninum er að mestu ólík þeirri túlkunaraðferð sem Sunni og Shia múslimar styðjast við, en hún er kölluð tafsir bi-al-ma'thur  (frásagnar túlkun á Kóraninum sem eru hadiths). Ólíkt Kóranistum, trúa Sunni múslimar því að Kóraninn sé ekki full mótaður, heldur þurfi Kóraninn á skýringum Sunnah að halda, meira en skýringar Sunnah þurfa á Kóraninum að halda (inna l-Quran ahwaju ila l-sunna mina l-sunna ila l-Quran)".  Þessi aðferðafræðilegi munur hefur leitt til töluverðs klofnings meðal Kóranista og Sunni og Shia múslima þegar kemur að túlkun á guðfræði og lögum.


Sem dæmi má nefna að skömmu eftir dauða Múhameðs trúðu þeir múslimar sem höfnuðu hadith ekki á Naskh. Höfnun Kufan fræðimannsins Dirar ibn Amr's á hadith leiddi hann að því að hafna trú sinni á Al-Masih ad-Dajjal, Punishment of the Grave og Shafa'ah á 8. öldinni. Egypski fræðimaðurinn Muhammad Abu Zayd's hafnaði ummælum byggðum á hadith sem varð til þess að hann hafnaði einnig trú sinni á Isra og Mi'raj snemma á 20. öldinni. Í ummælum hans sem birt coru 1930, Al-hidaya wa-l-'Irfan fi tafsir al-Qur'an bi-l-Qur'an (Enska: Guidance and Instruction in Interpreting the Qur'an by the Qur'an, Íslenska:Leiðarvísir og kennsla á túlkun Kóransins með Kóraninum) þar sem notast er við Kóraninn sjálfan til að túlka Kóraninn, heldur hann fram að vers 17:1 sé skírskotun í Hegira en ekki Isra and Mi'raj.  


Syed Ahmad Khan færði rök fyrir því að þó að Kóraninn væri ennþá félagslega viðurkenndur þá setti traustið á hadith ákveðin takmörk á þá fjölmörgu eiginleika Kóransins þegar kemur að menningarlegum og sagnfræðilegum aðstæðum.

Hversu mikið kóranistar hafna því valdi sem hadith og sunnah skýringar búa yfir er misjafnt, en þeir hópar sem eru hvað mest áberandi hafa gagnrýnt valdkenningar hadth rækilega og hafna þeim af mörgum ástæðum. Algengasta viðhorf kóranista er þó að þeir segja að hadith sé hvergi nefnt í Kóraninum sem uppspretta af íslamskri guðfræði og iðkun, en það viðhorf var ekki skjalfest fyrr en eftir að öld leið frá dauða Múhameðs og inniheldur nokkrar villur og þversagnir.


Fyrir Sunni Múslma er „sunnah“ (vegurinn/leiðin) skilgreint sem vegur/leið spámannsins og er því ein höfuðuppspretta af íslömskum lögum á meðan Kóraninn býr yfir versum sem sameina múslima til að hlýða spámanninum, en í  Kóraninum er ekkert að finna um „sunnah“ í tengslum við Múhameð eða aðra spámenn. Hugtakið sunnah birtist þó nokkrum sinnum, meðal annars í setningunni „sunnat Allah“ (vegur/leið Guðs) en ekki innan „sunnat al-nabi“ (vegur/leið spámannsins) – en sú setning er oft notuð af andstæðingum hadith.


Sagan

Snemm Íslam

Quran from the 7th century written on vellum.

Kóran 7. Aldarinnar var ritaður á skinn.

Kóranistar rekja trú sína aftur til tíma Múhameðs, sem lagði bann við skrifum á hadith til að koma í veg fyrir að hadith yrði ruglað saman við Kóraninn. Einn af samverkamönnum Múhameðs og arftaki Umar bannaði einnig hadith skrif og eyðilagði þau söfn hadith rita þegar hann ríkti sem Kalífi. Þegar Umar skipaði ríkisstjóra yfir Kufa sagði hann við hann: „Þú munt koma í bæ og hitta fólk þar sem suðið í Kóraninum hljómar eins og suð býflugna. Til að vekja áhuga þeirra, ekki afvegaleiða þá með Hadith. Sýndu þeim Kóraninn og sparaðu orðræðuna frá sendiboða Guðs (friður og blessum sé með honum)!“


Hraðar breytingar áttu sér stað samkvæmt lýsingum Umar hvað varðar þungamiðju Kóransins í trúarlegu lífi íbúa Kufa. Fáeinum áratugum síðar var bréf sent til Ummayad caliph Abd al-Malik ibn Marwan sem varðaði íbúa Kufa: „Þeir afneituðu dómi Drottins síns og gerðu hadiths að trúarbrögðum sínum; og segjast hafa öðlast þekkingu utan Kóransins...Þeir trúðu á bók sem var ekki frá Guði, skrifuð af mönnum; þeir tileinkuðu hana svo sendiboða Guðs.“


Árin þar á eftir, hafði tabúið sem fylgdi skrifum og fylgni hadiths minnkað svo mikið að Ummayad leiðtoginn Umar II skipaði svo fyrir að gert yrði hið fyrsta opinbera safn Hadith. Abu Bakr ibn Muhammad ibn Hazm og Ibn Shihab al-Zuhri voru meðal þeirra fyrstu sem skrifuðu hadiths að beiðni Umar II.

Þrátt fyrir þá nýju stefnu sem fylgdi hadiths, hélt áfram sú gagnrýni á valdi þeirra í valdatíð Abbasid ættarveldisins og varði fram að tíma Al-Shafi'i, þegar hópur sem kallaði sig „Ahl al-Kalam“ hélt því fram að spámannslegt dæmi Múhameðs „væri eingöngu að finna innan Kóransins“ frekar en innan hadith. Seinna kom fram svipaður hópur, „Ahl al-Tawḥīd wa l-ʿAdl“ (fólk eingyðistrúar og réttlætis) sem var kallaður Mu'tazilites af andstæðingum þeirra, en sá hópur taldi að innihald flestra hadith væri ekki nægilega áreiðanlegt. Samkvæmt þeim væri meiri hluti hadith ágiskanir, getgátur og bidah, á meðan bók Guðs væri heildstæð og fullkomin og þurfti ekki á hadith að halda til sem viðbót.


Áberandi fræðimenn á borð við Dirar ibn Amr höfnuðu einnig hadith. Dirar ibn Amr skrifaði bók sem kallaðist Þversögnin innan Hadith (The Contradiction Within Hadith). En á þeim tíma höfðu orðið það miklar breytingar að sagt er að Dirar ibn Amr á hafa orðið fyrir barsmíðum af hálfu ashab al-hadit og neyddist hann til að vera í felum þar til hann dó. Líkt og Dirar ibn Amr þá sá fræðimaðurinn Abu Bakr al-Asamm lítið notagildi fyrir hadith.


Á tíma Abbassid ættarveldisins hafnaði skáldið, guðfræðingurinn og lögfræðingurinn Ibrahim an-Nazzam valdi hadith af frásögn Abu Hurayra. Frægur nemandi hans, Al-Jahiz, var einnig gagnrýninn á þá sem fylgdu hadith og kallaði þá al-nabita (Íslenska: Hinir fyrirlitlegu, Enska: The contemptible). Samtíma maður An-Nazzam, Al-Shafi'i, reyndi að hrekja rök þeirra sem höfnuðu hadith í bók sinni Kitab Jima'a l-'Ilm. Ibn Qutaybah reyndi einnig að hrekja rök An-Nazzam gegn Abu Hurayra hadith í bók sinni Ta'wil Mukhtalif al-Hadith.  

19. öldin

Í Suður Asíu á 19. öldinni myndaðist Ahle Quran hreyfingin sem mótvægi gegn Ahle Hadith hreyfingunni, en þeir töldu að sú síðarnefnda væri að leggja of miklar áherslur á hadith. Margir meðlimir Ahle Quran í Suður Asíu eru fyrverandi meðlimir Ahle Hadith en þeir gátu ekki sætt sig við ákveðin hadith. Khwaja Ahmad Din Amritsari, Chiragh Ali, og Aslam Jairajpuri eru nokkrir þeirra sem komu með trú Kóranista til Indlands á þessum tíma.  


20. öldin

Í Egyptalandi snemma á 20. öldinni uxu hugmyndir Kóranista á borð við Muhammad Tawfiq Sidqi út frá hugmyndum umbótasinnans Muhammad Abduh, þá sérstaklega þegar kom að því að hafna taqlid en einnig að leggja ætti áherslu á Kóraninn. Egyptinn Muhammad Tawfiq Sidqi vildi meina að „ekkert innan hadith hefði verið skrifað þar til nógu langur tími hafði liðið svo að fjölmargar fáránlegar og spillandi hefðir hefðu myndast“ Muhammad Tawfiq Sidqi skrifaði grein sem kallaðist Al-Islam Huwa ul-Qur'an Wahdahu (Íslenska: Íslam er aðeins Kóraninn, Enska: Islam is the Qur'an Alone) sem birtist í egypska tímaritinu Al-Manar, þar sem hann hélt því fram að Kóraninn væri nægur til leiðsagnar: „skyldur manna ná ekki út fyrir bók Guðs. Ef eitthvað annað en Kóraninn væri nauðsynlegt fyrir trúarbrögð“. segir Sidqi, „hefði spámaðurinn skipað svo fyrir í skrifum sínum og Guð tryggt varðveislu þess.“


Líkt og aðrir fræðimenn í Egyptalandi eins og Muhammad Abu Zayd og Ahmed Subhy Mansour, hafa sumir fræðimenn og umbótasinnar í Íran tileinkað sér Kóranisma, komið frá hefðbundnum æðri menntastofnunum. Shaykh Hadi Najmabadi, Mirza Rida Quli Shari'at-Sanglaji, Mohammad Sadeqi Tehrani, og Ayatollah Borqei lærðu innan hefðbundinna Shia háskóla í Najaf og Qom. Það var þeirra trú að sum trú og iðkun þeirra sem kenndar voru innan þessara háskóla, eins og t.d. dýrkun Imamzadeh og trúin á Raj'a væru óskynsamlegar og fullar af hjátrú og ættu engan grunn í Kóraninum. Í stað þess að túlka Kóraninn út frá hadith, þá túlkuðu þeir Kóraninn út frá Kóraninum (tafsir al-qur'an bi al-qur'an). Trú þessara umbótasinna hefur kallað fram gagnrýni frá hefðbundum Shia fræðimönnum á borð við Ayatollah Khomeini, sem reyndi að hrekja þá gagnrýni frá Sanglaji og öðrum umbótasinnum sem kom fram í bókinni Kashf al-Asrar. Kóranmiðuð trú hefur einnig breiðst út meðal leikmanna múslima eins og hins íranska-ameríska Ali Behzadnia, sem varð staðgengill heilbrigðis- og velferðarráðherra og starfandi menntamálaráðherra (Deputy Minister of Health and Welfare and acting Minister of Education) skömmu eftir írönsku byltinguna. Hann hefur einmitt gagnrýnt stjórnvöld Írans fyrir að vera ólýðræðisleg og ekki í tengslum við „Íslam Kóransins“ ("Islam of the Quran").


Samtíminn

Diagram showing the branches of Sunnism, Shiaism, Ibadism, Quranism, Non-denominational Muslims, Ahmadiyya and Sufism.

Skýringarmynd sem sýnir greinar Sunníisma, Shiisma, Ibadisma, Kóranisma, Múslima utan trúfélaga, Ahmadiyya og Súfisma.

Á 21. öldinni hefur Kóranismi breiðst út til ýmissa landa. En í löndum sem hafa tileinkað sér ákveðna þætti Súnní laga sýnt mótspyrnu. Til dæmis má nefna Sádi fræðimanninn , Hassan Farhan al-Maliki, sem var handtekinn í mörg skipti fyrir að mæla með pólitískri umbót og að snúa aftur til Kóransins. Sádi Arabía hóf málsókn gegn honum innan hins Sérhæfða sakamáladómstóls í Riyadh (Specialized Criminal Court in Riyadh), en sú stofnun var sett á laggirnar í janúar 2009, sérstaklega til að takast á við „hryðjuverk og þjóðaröryggi“. Árið 2019 fór fram opinber málsókn, sem tengdist konungnum beint, þar sem ákærur á hendur Maliki byggðust eingöngu á trúarlegu viðhorfi hans og var mælt með því að hann yrði fundinn sekur fyrir „öfgafulla túlkun“ á Íslam. Aðrir Sádí menntamenn, eins og Abdul Rahman al-Ahdal, halda áfram að tala fyrir því að yfirgefa hadith og að snúa sér að Kóraninum. Einnig hafa Kóranistar verið handteknir í Egyptalandi og Súdan fyrir trú sína. 

Sýrlenski menntamðurinn, Muhammad Shahrur sem lést 2019, vildi meina að hadiths hefðu engin trúarleg gildi og að Kóraninn væri hin eina trúarlega uppspretta fyrir múslima.

Útbreiðsla Kóranisma í Rússlandi hefur valdið reiði á meðal Súnní stofnanna. Hið Rússneska ráð Muftis (Russian Council of Muftis) skipaði fyrir fatwa gegn Kóranisma og leiðtogum  hans. Einn meintur Kóranista leiðtogi sem nefndur er í því fatwa er rússneski heimspekingurinn Taufik Ibragim, hann benti á að hans trú ætti meira sameiginlegt við Jadid hefðina,  en þessir tveir hópar skarast í Rússlandi.

Í Tyrklandi hafa Kóranistar brugðist við gagnrýni á samfélagsmiðlum af Diyanet gagnvart þeirra kóranísku trú.

Í Suður-Afríku hefur íslamskur fræðimaður, menntaður við Oxford, Taj Hargey, sett á laggirnar opna Mosku. Eins og nafnið gefur til kynna er tilgangur hennar að hún sé opin fyrir þeim múslimum sem hafa verið útskúfaðir úr Súnní og Shia moskum, þá helst konur. Hargey lýsir tilgangi moskunnar svo: „ Hún er kóranmiðuð, stuðlar að jafnrétti kynja, sé utan-trúarbragða, sam-menningarleg og sjálfstæð“.


Áberandi Samtök

Mynd:Ahl al qur'an.jpg
Arabic calligraphy which reads ahl al-Qur'an, meaning adherents or people of the Qur'an

Arabísk skrautskrift, ahl al-Qur'an, sem þýðir fylgjendur eða fólk Kóransins.


Ahle Quran

Ahle Quran eru samtök stofnuð af Abdullah Chakralawi, en hann lýsir Kóraninum sem „ahsan Hadith“ sem þýðir hinn fullkomni hadith og heldur því fram að hann þurfi engar viðbætur. Hreyfing hans reiðir sig helst á kafla og vers innan Kóransins. Afstaða Chakralawi er sú að Kóraninn sjálfur væri fullkomnasta uppspretta hefða og því ætti einungis að fylgja honum. Sakvæmt Chakralawi hafði Múhameð aðeins hlotið eina tegund opinberunnar (wahy) og væri það Kóraninn. Hann heldur því fram að Kóraninn sé eina skrásetning guðdómlegrar visku, eina uppsprettan af kenningum Múhameðs og því sé hann æðri öllu safni hadith sem urðu til síðar.


Izgi Amal

Þessi kóranista samtök eru staðsett í Kazakhstan en kyrillískt nafn þeirra „Ізгі амал“ má þýða á Latínu sem İzgi amal. Meðlimir eru áætlaðir um 70 til 80 þúsund manns. Leiðtogi þeirra er Aslbek Musin, sonur fyrverandi ræðimanns Majlis, Aslan Musin.


Kala Kato

Kala Kato er kóranísk hreyfing þar sem fylgjendur eru að mestu búsettir í Norður-Nígeríu, en sumir hafa einnig búsetu í Niger. Kala Kato þýðir „maðurinn segir“ (man says) samkvæmt tungumáli Hausa sem tengist frásögnum eða hadith Múhameðs sem voru tileinkuð honum eftir dauða hans. Kala Kato viðurkenna eingöngu vald Kóransins og trúa því að allt sem ekki er Kala Allah, sem þýðir „Guð segir“ (god says) innan tungumáls Hausa, sé Kala Kato.


Kóraníska Samfélag Malasíu (Malaysian Quranic Society)

Kóraníska samfélag Malasíu var stofnað af Kassim Ahmad. Hreyfingin aðgreinir sig frá Súnní og Shia hefðum meðal annars með því að hafna því að að hárið sé hluti af awrah og þar af leiðandi eru hugmyndir þeirra gagnvar hijab mun umburðalyndari, en samkvæmt Kóranistum er hugmyndin um hijab ekki að finna innan Kóransins.


Sunnat Kóran Samfélagið (Quran Sunnat Society)

Sunnat Kóran Samfélagið er Kóranísk hreyfing á Indlandi. Hreyfingin stóð fyrir fyrstu kynblönduðu safnaðartilbeiðslu (Jumu'ah) sögunnar sem stjórnuð var af konu sem fór fram á Indlandi. Skrifstofur þeirra og höfuðstöðvar eru innan Kerala. Samfélag Kóranista er stórt innan Kerala. Einn leiðtogi þeirra, Jamida Beevi, hefur einnig talað gegn þreföldum talaq lögum á Indlandi, en þau eru aðallega byggð á túlkun Súnnía á persónlegum lögum múslima (Shariat) (Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937) frá 1937. Mest áberandi forveri Sunnat Kóran Samfélagsins á Indlandi er Ahmed Khan frá 19. öld.


Hinir Undirgefnu (Submitters)

Hinir Undirgefnu er hreyfing sem á uppruna sinn að reka til Bandaríkjanna og var stofnuð af hinum egypska-ameríska Rashad Khalifa. Hreyfingin gerði slagorðið: Kóraninn, allur Kóraninn og ekkert nema Kóraninn (The Quran, the whole Quran, and nothing but the Quran) vinsælt. Hreyfingin trúir að Kóraninn sé stærðfræðilega uppbyggður af tölunni nítján. Sumir mótmæltu þeirri trú og árið 1990 var Khalifa ráðinn af dögum af aðila tengdum Súnní hópnum Jamaat ul-Fuqra. Meðal þeirra sem hafa orðið fyrir áhrifum hugmynda Khalifa eru; Edip Yuksel, Ahmad Rashad, og nígeríski hæstaréttardómarinn, Isa Othman.


Tolu-e-Islam

Þessi hreyfing var hrint af stað af Ghulam Ahmed Pervez. Ghulan Ahmed Pervez hafnaði þó ekki öllum hadith, hann samþykkti aðeins hadith sem „eru í samræmi við Kóraninn og setja ekki svartan blett á persónu spámannsins og hans samverkamanna“.  Samtökin gefa út og dreifa bókum, bæklingum og upptökum af kenningum Perevez. Tolu-e-Islam tilheyrir engum stjórnmála hópi, né kenna þau sig ekki við neinn trúarlegan hóp eða söfnuð.


Süleymaniye Vakfi

Hreyfingin var stofnuð af Abdülaziz Bayındır, tyrkneskum guðfræði prófessor. Samtökin gagnrýndu opinberlega hið tyrkneska trúarráð (Turkish Directorate of Religious Affairs ) (Diyanet). Viðhorf þeirra eru ólík tyrkneskum Súnní múslimum, þar sem þeir hafna nánast öllum hadith því þeir telja að þeir séu ekki ósviknir og hafa því ekkert trúarlegt vald. Stefnuskrá  Süleymaniye Vakfı er: „Gegn lygum hefðarinnar, munum við fyrirskipa fatwa eingöngu byggt á Kóraninum“.


Áberandi Kóranistar

 • Caner Taslaman (1968), tyrkneskur fræðimaður, sérfræðingur um Kóraninn og rithöfundur. Þekktur fyrir verk sín á stórahvells kenningunni og vísindalegri uppbyggingu Kóransins.  
 • Kassim Ahmad (1933-2017) er menntamaður frá Malasíu, rithöfundur, skáld og kennari, þekktur fyrir að hafna valdi hadith. Hann var stofnandi hins Kóraníska Samfélags í Malasíu. Hann var handtekinn fyrir að hafa „kommúnískar hugmyndir“ árið 1976 og sleppt úr haldi 1981. Rétt fyrir andlát hans var hann að þýða Kóraninn á Malay.
 • Gamal al-Banna (1920-2013) var egypskur rithöfundur og verkalýðssinni. Hann var yngri bróðir Hassan al-Banna,sem stofnaði Bræðralag Múslima (Muslim Brotherhood).
 • Mustafa İslamoğlu (fæddur 1960), tyrkneskur guðfræðingur, skáld og rithöfundur. Hann var gagnrýndur í Tyrklandi og fékk líflátshótanir fyrir hugmyndir sínar sem byggðu á rökfræði ofar hefð og höfnun á valdi ákveðinna hadith, sem hann áleit sem fölsun.
 • Rashad Khalifa (1935-1990), egypskur-amerískur lífefnafræðingur og íslamskur umbótasinni. Í bók hans Kóraninn, Hadith og Íslam (Quran, Hadith and Islam) og ensk þýðing hans á Kóraninum hélt Khalifa því fram að Kóraninn einn væri höfuðuppspretta Íslam, þá bæði hvað varðar trúna og iðkun hennar. Hann var ráðinn af dögum af hefðarsinnum (Enska: traditionalists) þann 31. janúar 1990.
 • Hassan al-Maliki (1970) frá Sádí Arabíu er rithöfundur, rannsakandi, íslamskur sagnfræðingur og íslamskur fræðimaður sem færður var fyrir rétt af Sádí stjórnvöldum fyrir að boða skoðanir sem stjórnvöld töldu að stönguðust á við hugmyndir um Íslam. Skoðunum Al Maliki hefur verið lýst sem kóranískum, hófsömum, umburðarlyndum og andstæðar þeirri ofbeldisfullu og ströngu hugmyndafræði sem takfirismi (takfirism) boðar.
 • Irshad Manji (1968) kanadískur kennari og rithöfundur.
 • Ahmed Subhy Mansour (1949) er egypsk-amerískur íslamskur fræðimaður. Hann stofnaði lítinn hóp Kóranista, en var gerður brottrækur frá Egyptaland og býr nú í Bandaríkjunum sem pólitískur flóttamaður.
 • Chekannur Maulavi (1936; hvarf 29. júlí 1993) framsækinn íslamskur klerkur sem bjó í Edappal í Malappuram hverfinu í Kerala á Indlandi. Hann var þekktur fyrir sínar umdeildu og óhefðbundu túlkanir á Íslam sem hann byggði eingöngu á Kóraninum. Hann hvarf þann 29. júlí 1993 undir dularfullum kringumstæðum og talið er að hann sé látinn.
 • Yaşar Nuri Öztürk (1951-2016) var tyrkneskur íslamskur guðfræði háskóla prófessor, lögfræðingur, dálkahöfundur og fyrverandi meðlimur tyrkneska þingsins. Hann hefur haldið margar ráðstefnur um íslamska heimspeki (enska: Islamic thought) sem og mannréttindi í Tyrklandi, Bandaríkjunum, Evrópu, Mið-austurlöndum og á Balkanskaganum. Árið 1990 játuðu meðlimir hins öfgafulla hóps Hin mikla austur íslamska árásarmanna víglína (enska: Great Eastern Islamic Raiders' Front), skamstafað İBDA-C á tyrknesku, að þeir hefðu ætlað að ráða hann af dögum. Öztürk lést 2016 af völdum magakrabbameins.
 • Ahmad Rashad (1949), er amerískur íþróttalýsandi (starfar mest fyrir NBC Sports) og fyrrverandi atvinnmaður í knattspyrnu. Ahmad Rashad lærði arabísku og lestur á Kóraninum hjá leiðbeinanda sínum Rashad Khalifa.
 • Mohamed Talbi (1921-2017) var sagnfræðingur og prófessor frá Túnis. Hann var stofnandi Association Internationale des Musulmans Coraniques (AIMC) eða Alþjóðlega Samtök Kóranískra Múslima (enska: International Association of Quranic Muslims).
 • Edip Yüksel (1957) er kúrdísk-amerískur heimspekingur, lögfræðingur, Kóranista talsmaður og rithöfundur, en hann hefur skrifað bækur á borð við Nineteen: God's Signature in Nature and Scripture, Manifesto for Islamic Reform og er meðhöfundur Quran: A Reformist Translation. Hann kenndi heimspeki og rökfræði í  Pima Community College sem og læknisfræðilega siðfræði og hegningarlög við Brown Mackie College.


Auka efni


Punktar

1.     ^ Kóranistar telja að Múhameð hafi verið Kóranisti.


Heimildir

1.    ^ Brown, Rethinking tradition in modern Islamic thought, 1996: p.38-42

2.    ^ Jump up to:a b c d e f >Musa, Aisha Y. (2010). "The Qur'anists". Religion Compass. John Wiley & Sons. 4 (1): 12–21. doi:10.1111/j.1749-8171.2009.00189.x.

3.    ^ al-Manar 12(1911): 693-99; cited in Juynboll, Authenticity, 30; cited in D.W. Brown, Rethinking tradition in modern Islamic thought, 1996: p.120

4.    ^ Jump up to:a b c Voss, Richard Stephen (April 1996). "Identifying Assumptions in the Hadith/Sunnah Debate". Monthly Bulletin of the International Community of Submitters. 12 (4). Archivedfrom the original on 29 July 2016. Retrieved 5 December 2013.

5.    ^ admin. "19.org". 19.org. Retrieved 2021-02-06.

6.    ^ "KUR'ANİ-BİLİMSEL-TEOLOJİ, BİLİMSEL-KUR'ANİ-TEOLOJİ VE KUR'ANİ-AHENKSEL-TEOLOJİ – Caner Taslaman" (in Turkish). Retrieved 2021-02-06.

7.    ^ John L. Esposito, ed. (2014). "Ahl al-Hadith". The Oxford Dictionary of Islam. Oxford: Oxford University Press. Archivedfrom the original on 2019-04-27. Retrieved 2020-07-18.

8.    ^ Aziz Ahmad, Aziz (1967). Islamic Modernism in India and Pakistan 1857–1964. London: Oxford University Press. pp. 14–15.

9.    ^ Haddad, Yvonne Y.; Smith, Jane I. (3 November 2014). The Oxford Handbook of American Islam. Oxford University Press. pp. 150–153. ISBN 978-0-19-986264-1. Archived from the original on 14 May 2016. Retrieved 7 November 2015.

10. ^ Jens Zimmermann, Hermeneutics: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2015, pg. 90

11. ^ Mahmoud Ayoub, Contemporary Approaches to the Qur'an and Sunnah, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2012, pg. 27

12. ^ Jane Dammen McAuliffe, Encyclopaedia of the Qur'an, Vol. 5, Brill, 2006, pg. 165

13. ^ Daniel W. Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, Cambridge University Press, 1996, pp. 16–17

14. ^ Josef Van Ess, Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 3, Brill, 2018, pp. 56–58

15. ^ J. J. G. Jansen, The Interpretation of the Koran in Modern Egypt, E.J. Brill, 1980, pp. 87–89

16. ^ Egypt's Quest for Cultural Orientation Archived 2008-03-08 at the Wayback Machine, Mafhoum.com, Accessed May 26, 2020

17. ^ Brown, Rethinking tradition in modern Islamic thought, 1996: p.65

18. ^ Jump up to:a b "Archived copy". Archived from the original on 2007-03-11. Retrieved 2006-09-28.

19. ^ "Quran Smart Search. Searched: sunna". Islamicity. Retrieved 19 April 2020.

20. ^ Brown, Rethinking tradition in modern Islamic thought, 1996: p.8

21. ^ https://islamfuture.files.wordpress.com/2009/12/usool-al-hadeeth-the-methodology-of-hadith-evaluation.pdf

22. ^ Jump up to:a b Musa, Aisha Y. (2008). Hadith as Scripture: Discussions on The Authority Of Prophetic Traditions in Islam. Palgrave. ISBN 978-0-230-60535-0.

23. ^ Jump up to:a b c Aisha Y. Musa, Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam, Palgrave Macmillan, 2008, pp.25-29

24. ^ Aisha Y. Musa, Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 37-38

25. ^ Brown, Rethinking tradition in modern Islamic thought, 1996: p.15-16

26. ^ excerpted from Abdur Rab, ibid, pp. 199–200.

27. ^ Jump up to:a b c d Brown, Daniel W. (1996). Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 38–41. ISBN 978-0-52157-077-0.

28. ^ Rein Fernhout, Canonical Texts. Bearers of Absolute Authority. Bible, Koran, Veda, Tipitaka: A Phenomenological Study, Brill Rodopi, 1994, pp. 218-219

29. ^ Sidqi, Muhammad Tawfiq, Al-Islam huwa al-Qur'an wahdahu, al-Manar 9 (1906), 515; cited in Brown, Daniel W. (1996). Rethinking tradition in modern Islamic thought. Cambridge University Press. pp. 88–89. ISBN 0521570778. Archived from the original on 21 March 2019. Retrieved 10 May 2018.

30. ^ Musa, Aisha Y., Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam, Palgrave Macmillan, New York, 2008, p.6.

31. ^ Jump up to:a b Said Amir Arjomand, Authority and Political Culture in Shi'ism, State University of New York Press, 1998, pp. 160-161 and 166-167

32. ^ Pillars, proofs and requirements of the Quran-Sufficiency Theory, along with its criticism Archived 2020-06-26 at the Wayback Machine, Profdoc.um.ac.ir, Accessed June 22, 2020

33. ^ A Criticism of the “Qura’n-through-Qura’n Interpretation Method” of the Shiite Quraniyan Archived 2020-06-26 at the Wayback Machine, Pdmag.info, Accessed June 22, 2020

34. ^ Edip Yuksel, Critical Thinkers for Islamic Reform: A Collection of Articles from Contemporary Thinkers on Islam, Brainbow Press, 2009, pp. 188-189

35. ^ Kamel Abderrahmani, The reform of Islam and the Koranists, persecuted in Saudi Arabia Archived 2019-09-16 at the Wayback Machine, asianews.com, Accessed February 15, 2019

36. ^ Jump up to:a b[https://web.archive.org/web/20200518233346/https://www.esohr.org/en/?p=2169 Archived 2020-05-18 at the Wayback Machine

37. ^ Saudi writer calls for removal of Hadith books from heritageArchived 2019-12-20 at the Wayback Machine, Middleeastmonitor.com, Accessed May 26, 2020

38. ^ Ahmed Subhy Mansour, Egypt persecutes Muslim moderatesArchived 2019-03-01 at the Wayback Machine, nytimes.com, Accessed February 15, 2019

39. ^ Zeinab Mohammed Salih, Sudan threatens 25 Muslims with death on charges of apostasy Archived 2020-01-27 at the Wayback Machine, theguardian.com, Accessed February 10, 2019

40. ^ Muhammad Shahrur, reformer of Islamic thought loathed by extremists, has died Archived 2020-05-12 at the Wayback Machine, Asianews.it, Accessed May 26, 2020

41. ^ Рустам Батыр, «Совет муфтиев России объявил хадисы виновными в деградации ислама» Подробнее на «БИЗНЕС Online» Archived 2019-03-06 at the Wayback Machine, business-gazeta.ru, Accessed March 4, 2019

42. ^ Renat Bekkin, Taufik Ibragim: Muslims in Russia are not ready for debates yet, unfortunately Archived 2019-03-06 at the Wayback Machine, realnoevremy.com, Accessed March 4, 2019

43. ^ Alper Bilgili, Quran, Hadiths or Both? Where Quranists and Traditional Islam Differs Archived 2019-09-13 at the Wayback Machine,, patheos.com, Accessed February 10, 2019

44. ^ Gavin Haynes, Meet the British Muslim Who's Founded a Controversial Gay-Friendly Mosque: Dr Taj Hargey is a hardcore fundamentalist, in that he only follows the teachings of the Qur'an, and none of the other footnotes beloved of modern clerics.Archived 2019-09-13 at the Wayback Machine, vice.com, Accessed March 4, 2019

45. ^ Jump up to:a b Aḥmad (1967), pp.120–121.

46. ^ Личность и ислам (Начало. Интервью с Аслбеком Мусиным) Archived 2019-03-06 at the Wayback Machine, nm2000.kz, Accessed March 4, 2019

47. ^ Талгат Адилов, Казахстанские кораниты: элита будущего или ответ«Ак Орды» радикальному исламу Archived 2019-07-08 at the Wayback Machine, contur.kz, Accessed March 4, 2019

48. ^ Isa Sa'isu, Kala-Kato: Meet group with yet another perception of Islam Archived 2019-04-28 at the Wayback Machine, dailytrust.com.ng, Accessed February 10, 2019

49. ^ International Religious Freedom Report 2009, state.gov, Accessed February 10, 2019

50. ^ Aminu Alhaji Bala, Qur’anists’ Deviant Da'wah as Reflected in Their Trends of Tafsir in Northern Nigeria Archived 2019-02-12 at the Wayback Machine, saspjournal.com, Accessed February 10, 2019

51. ^ "Malay intellectual Kassim Ahmad dies". The Malaysian Insight. Archived from the original on 12 June 2018. Retrieved 10 June 2018.

52. ^ Ziya Us Salam, 'I follow the Quran', frontline.thehindu.com, Accessed February 10, 2019

53. ^ Dhillon, Amrit (30 January 2018). "Muslim woman receives death threats after leading prayers in Kerala". The Guardian. Archived from the original on 12 June 2018. Retrieved 10 June2018.

54. ^ Khan, Aftab Ahmad (2016). "Islamic Culture and the Modern World 2". Defence Journal. 20 (4): 49.

55. ^ Jiby J Kattakayam, ‘Quran has capacity to reflect and absorb changes in society over time … it did not discriminate between men and women’ Archived 2020-06-10 at the Wayback Machine, timesofindia.indiatimes.com, Accessed February 10, 2019

56. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2019-12-23. Retrieved 2020-07-18.

57. ^ Jump up to:a b Historic House: The story behind that building with the words 'Happiness Is Submission to God' Archived 2020-07-09 at the Wayback Machine, Tucsonweekly.com, Accessed July 7, 2020

58. ^ Jump up to:a b Murray Olderman, Rashad Made A Name For Himself. . . Twice. Archived 2020-05-15 at the Wayback Machine, The Pittsburgh Press, Accsessed February 16, 2019

59. ^ Muhammad Nur Alkali; Abubakar Kawu Monguno; Ballama Shettima Mustafa (January 2012). Overview of Islamic actors in northern Nigeria (PDF) (Report). Nigeria Research Network. p. 16. Archived (PDF) from the original on 6 March 2016. Retrieved 1 November 2015.

60. ^ Aisha Y. Musa, Hadith As Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam, Palgrave MacMillan, 2008, pg. 86

61. ^ Aisha Y. Musa, The Qur'anists Archived 2015-09-04 at the Wayback Machine, Academia.edu, Accessed April 7, 2019

62. ^ Nadeem F. Paracha, The rise and fall of a spiritual rebelArchived 2019-04-07 at the Wayback Machine, Dawn.com, Accessed April 7, 2019

63. ^ Nadeem F. Paracha, Crazy diamonds – V Archived 2019-04-07 at the Wayback Machine, Dawn.com, Accessed April 7, 2019

64. ^ Jump up to:a b "Bazm-e-Tolu-e-Islam". Archived from the original on 22 November 2011. Retrieved 22 March 2015.

65. ^ "Kurucumuz". Süleymaniye Vakfı (in Turkish). Retrieved 2021-01-01.

66. ^ Jump up to:a b "Abdülaziz Bayındır kimdir? - Yeni Akit". www.yeniakit.com.tr (in Turkish). Retrieved 2021-01-01.

67. ^ "Amacımız". Süleymaniye Vakfı (in Turkish). Retrieved 2021-01-01.

68. ^ "Biyografi". Archived from the original on 2 November 2005.

69. ^ Mariam Mokhtar, Don't let the hardliners get their wayArchived 2019-07-12 at the Wayback Machine, freemalaysiatoday.com, Accsessed February 16, 2019

70. ^ Predeep Nambiar, Kassim Ahmad died a ‘beautiful death’, says daughter Archived 2019-07-12 at the Wayback Machine, freemalaysiatoday.com, February 16, 2019

71. ^ Gatut Adisoma, QURANIC SOCIETY OF MALAYSIA ESTABLISHED Archived 2019-03-01 at the Wayback Machine, masjidtuucson.org, Accsessed February 16, 2019

72. ^ Son regrets Kassim Ahmad unable to complete Malay translation of Quran Archived 2017-10-13 at the Wayback Machine, themalayonline.com, Accsessed February 16, 2019

73. ^ A Liberal Brother at Odds With the Muslim BrotherhoodArchived 2020-07-02 at the Wayback Machine, Metransparent.com, Accessed June 29, 2020

74. ^ "Sahih hadisi inkâr eden Mustafa İslamoğlu'na Cevap – Ubeydullah Arslan" (in Turkish). YouTube. 6 March 2013. Archived from the original on 14 December 2006. Retrieved 30 December 2015.

75. ^ "Mustafa İslamoğlu – Sahih Hadisleri İnkâr Ediyor" (in Turkish). YouTube. 23 April 2015. Archived from the original on 14 December 2006. Retrieved 30 December 2015.

76. ^ https://quranstruelight.com/some-history/misconceptions

77. ^ "Saudi Islamic scholar Dr. Al Malki at risk of execution | MENA Rights Group". www.menarights.org. Retrieved 2020-06-30.

78. ^ "About Us". Ahl-alquran.com. Archived from the original on 31 January 2010. Retrieved 6 February 2010.

79. ^ Oldenburg, Don (13 May 2005). "Muslims' Unheralded Messenger". The Washington Post. Archived from the original on 12 June 2018. Retrieved 6 February 2010.

80. ^ Kumar, Girja (1997). The Book on Trial: Fundamentalism and Censorship in India. New Delhi: Har Anand Publications. pp. 34–35. ISBN 978-8-12410-525-2.

81. ^ "Yaşar Nuri Öztürk'ün yaşı ve sevgilisi... - Reha Muhtar – GAZETE VATAN".

82. ^ (in Turkish) Yaşar Nuri Öztürk lost his life. – Ulusal Kanal

83. ^ (Blog), Yurt Gazetesi (Mizah) (Basın Bildirisi) (Kayıt). "Gökçek 29 Ekim'de müstafi olmuş: Şimdi ibre Tuna'yı mı Tiryaki'yi mi gösteriyor?".

84. ^ "İBDA-C'nin suikast timi yakalandı". www.hurriyet.com.tr (in Turkish). Retrieved 2020-12-16.

85. ^ Haberleri, ABChaber.com - Güncel son dakika. "İlahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk hayatını kaybetti". ABChaber.com - Güncel son dakika haberleri.

86. ^ Ken Shouler, Catching It All Archived 2019-03-01 at the Wayback Machine, cigaraficionado.com, Accessed February 16, 2019

87. ^ Thomas Lifson, Valerie Jarrett reportedly dating a MuslimArchived 2019-03-01 at the Wayback Machine, americanthinker.com, Accsessed February 16, 2019

88. ^ Rachid Barnat, Tunisie-Islam : Le «musulman coranique» selon Mohamed Talbi Archived 2019-03-01 at the Wayback Machine, kapitalis.com, Accessed February 16, 2019

89. ^ Sadok Belaid, In memorium: Mohamed Talbi (1921–2017) – (Album photos) Archived 2019-04-28 at the Wayback Machine, leaders.com, Accessed February 16, 2019

90. ^ Kenney, Jeffrey T.; Moosa, Ebrahim (2013). Islam in the Modern World. Routledge. p. 21.


Viðbótar lestur

•Aisha Y. Musa, Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam, New York: Palgrave, 2008. ISBN 0-230-60535-4.

•Ali Usman Qasmi, Questioning the Authority of the Past: The Ahl al-Qur'an Movements in the Punjab, Oxford University Press, 2012. ISBN 0-195-47348-5.

•Daniel Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-65394-0.


 1. Quandt, William B.; Brown, Daniel (1997). „Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought“. Foreign Affairs. 76 (4): 165. doi:10.2307/20048172. ISSN 0015-7120.