Samgöngustofa

Úr Wikipediu, frjálsa alfræðiritinu
(Endurbeint frá Umferðarstofa)
Aðalskrifstofur Samgöngstofu eru við Ármúla 2 í Reykjavík.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála á Íslandi. Hún fer með stjórnsýslu og eftirlit er varðar flug, siglingar, umferð, sem og öryggiseftirlit með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. Henni er ætlað að stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum í landinu. Stofnunin sem hóf starfssemi árið 2013, hefur aðsetur í Reykjavík og er með starfsstöðvar í Stykkishólmi og á Ísafirði.


Almennt[breyta | breyta frumkóða]

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgangna í lofti, vatni og á landi á Íslandi. Stofnunin heyrir undir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og starfar í samræmi við lög nr. 119 frá 30. nóvember 2012.[1] Samgöngustofa er ríkisstofnun í svokölluðum A-hluta ríkissjóðs og er starfsemi hennar að stærstum hluta fjármögnuð af skatttekjum ríkissjóðs.

Hlutverk[breyta | breyta frumkóða]

Samgöngustofa fer með stjórnsýslu flugmála, hafna, siglinga og sjóvarna, umferðar- og vegamála. Meginhlutverk hennar er að stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum í landinu.[2][3]

Samgöngustofa annast eftirlit, vottanir og leyfisveitingar íslenskra fyrirtækja sem starfa á sviði samgangna á landi, í lofti og á sjó, og úttektir á öryggismálum. Stofnunin sinnir undirbúningi og innleiðingu laga og reglna á starfsviði hennar, fer með gerð öryggisáætlana í öllum samgöngugreinum og sinnir fræðslu sem unnin er út frá greiningu á atvikum og slysum.[2]

Alþjóðastarf Samgöngustofu[breyta | breyta frumkóða]

Mynd af höfuðstöðvum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í Montréal Kanada.
Höfuðstöðvar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) eru í Montréal Kanada. Samgöngustofa vinnur með ICAO.

Mikilvægur þáttur í starfssemi Samgöngustofu er þátttaka í alþjóðlegu samstarfi og mótun alþjóðareglna samkvæmt íslenskum lögum og alþjóðasamningum. Stofnunin annast þannig undirbúning samninga við erlend ríki og alþjóðastofnanir og eftir atvikum gerð slíkra samninga; vinnur að innleiðingu og framfylgd alþjóðasamninga og EES-reglna; og hefur eftirlit með því að Ísland uppfylli alþjóðlegar skuldbindingar og þátttöku í alþjóðlegum úttektum.[2]

Samstarf Samgöngustofu við alþjóðastofnanir er af ýmsum toga:[4] Til að mynda aðild að EUCARIS; EReg; Evrópusamtökum prófunaraðila ökuprófa (CIECA); Alþjóðaflugmálastofnuninni (ICAO); Samtökum flugmálastjórna í Evrópu (ECAC); Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO); Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA), Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (EMSA) og Eurocontrol.

Saga[breyta | breyta frumkóða]

Loftmynd af Keflavíkurflugvelli. Allir íslenskir flugvellir eru vottaðir af Samgöngustofu.

Samgöngustofu var komið á fót sem stjórnsýslustofnun samgöngumála með lögum frá 30. nóvember 2012. Öll verkefni sem áður heyrðu undir Flugmálastjórn Íslands og Umferðarstofu færðust þá til Samgöngustofu, svo og stjórnsýslu- og eftirlitsverkefni Siglingastofnunar Íslands auk leyfisveitinga og umferðareftirlits sem áður voru á hendi Vegagerðarinnar. Samhliða þessu færðust framkvæmda- og rekstrarverkefni Siglingastofnunar til Vegagerðarinnar.

Upphaflega átti stofnunin að bera nafnið „Farsýslan“ en það þótti óþjált og ákveðið var að hin nýja stofnun bæri heitið Samgöngustofa. [5] Hún tók formlega til starfa 1. júlí 2013.[6]

Skipulag[breyta | breyta frumkóða]

Ráðherra skipar forstjóra sem ber ábyrgð á starfsemi og rekstri stofnunarinnar, mótar helstu áherslur, verkefni og starfshætti og annast daglega stjórn hennar.

Samgöngustofu er skipti niður í fimm svið.

 • Farsvið annast leyfisveitingar, skírteini einstaklinga í flugi og siglingum, ökunám, tæknimál, skráningu farartækja og öryggiseftirlit með leyfishöfum.
 • Mannvirkja- og leiðsögusvið ber ábyrgð á verndarmálum í siglingum og flugi, flugleiðsögu og leiðsögu á sjó, skipulagi loftrýmisins, málefnum samgöngumannvirkja á Íslandi og eftirliti með höfnum.
 • Rekstrarsvið annast fjármálastjórn og bókhald, skjalastjórn, umsjón með upplýsingatækni og skrám auk reksturs NorType, samnorræns gagnagrunns um tækniupplýsingar ökutækja.
 • Samhæfingarsvið sér um stjórnsýslu samgöngumála, samræmingu alþjóðlegra samskipta, samgönguáætlun, samgönguvirkt og neytendamál og öryggis- og fræðslumál.
 • Þjónustusvið er með móttöku- og verkefnaver og sér um leyfisveitingar af ýmsum toga.

Starfsfólk[breyta | breyta frumkóða]

Samkvæmt ársskýrslu Samgöngustofu 2017 voru starfsmenn 142 talsins auk 10 verktaka.[7] Í mars 2018 voru 181 á starfsmannaskrá á vef Samgöngustofu .[8] Ári síðar voru ársverk orðin rúmlega 149 talsins. Samkvæmt ársskýrslu Samgöngustofu árið 2019 voru starfsmenn í árslok voru alls 154, samtals 66 konur (43%) og 88 karlar (57%).[9]. Á vef stofnunarinnar voru í mars árið 2021 listaðir 119 starfsmenn.[10]

Tenglar[breyta | breyta frumkóða]

Sjá einnig[breyta | breyta frumkóða]

Tilvísanir[breyta | breyta frumkóða]

 1. „Lagasafn“. Alþingi . Afrit af upprunalegu geymt þann 5. mars 2021. Sótt 10. mars 2019.
 2. 2,0 2,1 2,2 „119/2012: Lög um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála“. Alþingi . Sótt 10. mars 2019.
 3. „Siglingar“. Samgöngustofa . Sótt 10. mars 2019.
 4. Samgöngustofa (2018). „Ársskýrsla Samgöngustofu 2017“ (PDF). Samgöngustofa. Sótt 10. mars 2018.
 5. „Lög um Farsýsluna, stjórnsýslustofnun samgöngumála“. Alþingi . Sótt 10. mars 2019.
 6. María Margrét- Morgunblaðið (26. júní 2013). „Samgöngustofa tekur til starfa í júlí“. Morgunblaðið - Árvakur. bls. 8. Sótt 5. mars 2021.
 7. Samgöngustofa (2018). „Ársskýrsla Samgöngustofu 2017“ (PDF). Samgöngustofa. Sótt 10. mars 2019.
 8. „Starfsmannaskrá“. Samgöngustofa . Sótt 10. mars 2019.
 9. Samgöngustofa (2020). „Ársskýrsla Samgöngustofu 2019“ (PDF). bls. 3. Sótt 18. mars 2021.
 10. Samgöngustofa (2021). „Starfsmannaskrá - Samgöngustofa“. Sótt 18. mars 2021.