Fara í innihald

Laun og starfskjör embættismanna, ráðamanna og kjörinna fulltrúa á Íslandi

Úr Wikipediu, frjálsa alfræðiritinu
Yfirlitsgraf sem sýnir hvernig laun hafa þróast
Yfirlitsgraf sem sýnir hvernig laun hafa þróast

Á Íslandi eru laun og starfskjör embættismanna, ráðamanna og alþingismanna ákveðin í lögum, reglugerðum, kjarasamningum og starfsskilmálum[1][2][3]. Laun eru háð mismunandi þáttum, sem innifela grunntímakaup, launaflokka, launastig og aðrar launaþætti. Starfskjör eru m.a. skilgreind með vinnutíma, fríi, veikindabótum og innstæðum í lífeyrissjóð. Laun og starfskjör hafa breyst yfir tímann í takt við efnahagsþróun, nýja kjarasamninga og stjórnmálalegar ákvarðanir[1].

Skilgreiningar á hugtökum

[breyta | breyta frumkóða]
Hugtak Skilgreining
Ráðamaður Ráðamaður er einstaklingur sem hefur verið kjörinn eða skipaður í sérstakt embætti af Alþingi, Hæstarétti eða ráðherra. Ráðamenn eru með sérstakar heimildir og skyldur samkvæmt lögum sem gilda um starfsemi ríkisstarfsmanna. Ráðamenn eru til dæmis forseti Íslands, forsætisráðherra, ráðherra, ráðuneytisstjóri, hæstaréttardómari, landsréttardómari, héraðsdómari, ríkissaksóknari, saksóknari, ríkislögmaður, ríkissáttasemjari, umboðsmaður barna, sýslumaður, ríkislögreglustjóri, aðstoðarríkislögreglustjóri, lögreglustjóri, aðstoðarlögreglustjóri, forstjóri Útlendingastofnunar, lögreglumaður, tollgæslustjóri, tollverður, forstjóri fangelsismálastofnunar, forstöðumaður fangelsis, fangaverður, ríkisskattstjóri, skattrannsóknarstjóri ríkisins, yfirskattanefndarmaður, og forseti Alþingis.
Embættismaður Embættismaður er einstaklingur sem hefur verið ráðinn í starf hjá ríkinu, oftast eftir umsóknarferli eða auglýsingu. Embættismenn hafa yfirleitt ekki jafnmiklar heimildir eða skyldur sem ráðamenn. Þekkt dæmi um embættismenn eru skrifstofustjóri Hæstaréttar, skrifstofustjóri Landsréttar, framkvæmdastjóri dómstólasýslunnar, yfirdýralæknir.
Alþingismaður Alþingismenn eru þeir sem hafa verið kosnir til að sitja á Alþingi, löggjafarþingi Íslands. Alþingismenn eru ekki taldir sem ráðamenn eða embættismenn samkvæmt lögum sem gilda um starfsemi ríkisstarfsmanna.
Sérstakir embættismenn Sérstakir embættismenn eru embættismenn sem starfa ekki beint undir forystu ríkisstjórnarinnar, heldur hafa sérstaka stöðu sem sjálfstæðar stofnanir. Þeir eru ráðnir í starf sitt af Alþingi eða forseta Íslands, en ekki ráðherra. Þeir hafa ekki beina yfirstjórn ráðherra, heldur starfa sjálfstætt. Skyldur og réttindi þeirra eru skilgreind í lögum. Þekkt dæmi um slíka embætti eru Seðlabankastjóri, Orkumálastjóri, forstjóri Samgöngustofu, forstjóri Umhverfisstofnunar.

Laun og starfskjör embættismanna

[breyta | breyta frumkóða]

Embættismenn eru sérstaklega útnefndir starfsmenn ríkisins sem eru skipaðir í embætti af ráðherra eða forseta Íslands. Þeir gegna oftast mikilvægum og ábyrgum hlutverkum í stjórnsýslu ríkisins. Dæmi um embættismenn eru dómarar, sýslumenn, ríkissaksóknarar, ríkisendurskoðendur og forstöðumenn ríkisstofnana.[4] Laun eru reiknuð út frá grunntímakaupi, launaflokki, launastigi og öðrum þáttum sem hafa áhrif á launin.[4]

Starfskjörin felast m.a. í vinnutíma, orlofi, veikindabótum og lífeyrissjóði.[4] Laun embættismanna eru mismunandi eftir embætti, menntun, reynslu og ábyrgð. Sumir embættismenn fá laun samkvæmt sérákvæðum í lögum, svo sem forseti Íslands, ráðherrar og alþingismenn.[2] Einnig eru til sérstakir samningar um launasetningu sumra embættismanna, svo sem dómarar og ríkisendurskoðendur.[2] Laun embættismanna eru birt á vef Stjórnarráðsins í sundurliðuðum töflum sem sýna heildarlaun sem gilda frá 1. júlí 2022.[2] Launin taka breytingum 1. júlí ár hvert eftir hlutfallslegri breytingu á meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins fyrir næstliðið almanaksár.[2]

Tafla sem sýnir laun mismunandi embættismanna yfir árin

[breyta | breyta frumkóða]
Embætti 2019 2020 2021 2022 2023
Skrifstofustjóri Hæstaréttar 1.095.000 1.162.635 1.276.612 1.336.118 1.369.521
Skrifstofustjóri Landsréttar 1.095.000 1.162.635 1.276.612 1.336.118 1.369.521
Framkvæmdastjóri dómstólasýslunnar 1.095.000 1.162.635 1.276.612 1.336.118 1.369.521
Yfirdýralæknir 1.095.000 1.162.635 1.276.612 1.336.118 1.369.521

„Launavísitala“. hagstofa.is.

Laun og starfskjör sérstakir embættismenn

[breyta | breyta frumkóða]

Sérstakir embættismenn eru þeir sem starfa í ríkisþjónustu en eru ekki háðir beinum stjórnun frá ríkisstjórninni. Þeir eru skipaðir í starfið af Alþingi eða forseta landsins, en ekki af neinum ráðherra[4] [5]. Þeir hafa sjálfstæða stöðu og geta ekki verið fluttir eða sagt upp nema skv. lögum[4]. Þeir hafa sérstakar skyldur og réttindi sem eru ákveðin í lögum[4]. Til dæmis eru Seðlabankastjóri, Orkumálastjóri, forstjóri Samgöngustofu og forstjóri Umhverfisstofnunar sérstakir embættismenn[4].

Tafla sem sýnir mismunandi sérstakir embættismenn og launin sem þeir fá

[breyta | breyta frumkóða]
Sérstakur embættismaður 2019 2020 2021 2022 2023
Seðlabankastjóri 1.826.273 1.936.290 2.122.540 2.222.272 2.277.829
Orkumálastjóri 1.826.273 1.936.290 2.122.540 2.222.272 2.277.829
Forstjóri Samgöngustofu 1.826.273 1.936.290 2.122.540 2.222.272 2.277.829
Forstjóri Umhverfisstofnunar 1.826.273 1.936.290 2.122.540 2.222.272 2.277.829

„Laun og starfskjör sérstakra embættismanna“. stjornarradid.is.[óvirkur tengill]

tekjur/launavisi/ „Launavísitala“. hagstofa.is. {{cite web}}: Lagfæra þarf |url= gildið (hjálp)

Laun og starfskjör ráðamanna

[breyta | breyta frumkóða]

Ráðamenn eru þeir sem eru skipaðir í ráðherraembætti af forseta Íslands eftir tillögu forsætisráðherra. Ráðamenn eru ábyrgir fyrir stjórnsýslu ráðuneyta og annarra ríkisstofnana sem falla undir þeirra umsjón. Ráðamenn eru einnig meðlimir stjórnarráðsins og taka þátt í stjórnmálalegri ákvörðunartöku. [6]

Laun ráðamanna voru ákveðin af kjararáði samkvæmt lögum nr. 47/2006, um kjararáð, sem voru brottfellt með lögum nr. 79/2019, um breytingu á ýmsum lögum vegna brottfalls laga um kjararáð. [7]

Kjararáð var óháð nefnd sem úrskurðar um laun og starfskjör þjóðkjörinna manna, dómara, ráðherra, ráðuneytisstjóra og skrifstofustjóra í Stjórnarráði Íslands, forstöðumanna ríkisstofnana og annarra ríkisstarfsmanna sem ekki geta ráðist með samningum á venjulegan hátt vegna eðlis starfanna eða samningsstöðu. [7]

Laun ráðamanna eru nú reiknuð út frá grunnlaunum og einingum. Grunnlaun eru föst laun fyrir dagvinnu í samræmi við grunnmat starfs viðkomandi ráðherra. Einingar eru önnur laun sem starfinu fylgja, svo sem bónusar, staðaruppbætur og starfskostnaður. Laun ráðamanna eru birt á heimasíðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins fjarmalaraduneyti.is.[7]

Laun og starfskjör ráðamanna hafa breyst yfir tímann eftir efnahagsþróun, kjarasamningum og stjórnmálalegum ákvarðanum.

Ráðamaður 2019 2020 2021 2022 2023
Forsætisráðherra 2.222.272 2.360.053 2.591.898 2.713.236 2.780.817
Ráðherra 2.007.333 2.131.788 2.340.590 2.449.583 2.510.823
Ríkislögmaður 2.222.272 2.360.053 2.591.898 2.713.236 2.780.817
Ríkissáttasemjari 2.007.333 2.131.788 2.340.590 2.449.583 2.510.823
Umboðsmaður barna Skv.lögum nr .70/1996 Skv.lögum nr .70/1996 Skv.lögum nr .70/1996 Skv.lögum nr .70/1996 Skv.lögum nr .70/1996
Forseti Alþingis 1.857.000 2.231.579 2.166.669 2.267.936 2.324.885
„Hagstofa Íslands“. hagstofa.is. : „Laun og kostnaðargreiðslur þingmanna“. althingi.is. : „Lög nr .79 27.júní 2019“. althingi.is. : „Lög nr .70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins“. althingi.is.

Ráðamenn sem eru skipaðir af Hæstarétti

[breyta | breyta frumkóða]
Ráðamaður 2019 2020 2021 2022 2023
Hæstaréttardómari 1.200.000 1.260.000 1.323.000 1.389.150 1.472.879
Landsréttardómari 1.100.000 1.155.000 1.212.750 1.273.388 1.349.781
Héraðsdómari 1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506
Ríkissaksóknari 900.000 945.000 992.250 1.041.863 1.094.056
Saksóknari 800.000 840.000 882.000 926.100 972.905

Lög nr. 79 27. júní 2019.

Ráðamenn sem eru skipaðir af ráðherra

[breyta | breyta frumkóða]
Ráðamaður 2019 2020 2021 2022 2023
Ráðuneytisstjóri 1.500.000 1.594.500 1.750.415 1.832.024 1.877.575
Sýslumaður 1.300.000 1.381.900 1.515.530 1.586.162 1.625.816
Ríkislögreglustjóri 1.200.000 1.275.600 1.399.772 1.465.171 1.501.800
Aðstoðarríkislögreglustjóri 1.100.000 1.169.300 1.284.013 1.344.181 1.377.785
Lögreglustjóri 950.000 1.009.850 1.107.869 1.159.894 1.188.891
Aðstoðarlögreglustjóri 850.000 901.550 989.395 1.035.798 1.061.693
Forstjóri Útlendingastofnunar 750.000 796.250 873.608 914.056 936.807
Lögreglumaður 650.000 690.950 758.527 793.642 813.483
Tollgæslustjóri 600.000 637.800 699.886 732.585 750.900
Tollverðir 550.000 584.650 641.949 671.892 688.690
Forstjóri fangelsismálastofnunar 500.000 531.500 583.608 610.681 625.698
Forstöðumaður fangelsis 450.000 478.350 525.267 549.774 563.379
Fangaverðir 400.000 425.100 466.814 488.865 500.787
Ríkisskattstjóri 350.000 371.850 408.361 427.956 438.195
Skattrannsóknarstjóri ríkisins 300.000 318.900 349.943 366.292 375.450
Yfirskattanefndarmaður 250.000 265.750 291.804 305.146 312.849

Lög nr. 79 27. júní 2019.

Kjörnir fulltrúar: Laun og starfskjör

[breyta | breyta frumkóða]

Tafla sýnir hvernig laun forseta Íslands hafa hækkað árin 2020-2023 [8]

Ár Starfsheiti Upphæð Hlutfallsleg hækkun
2019 Forseti Íslands 2.985.000[8] 0%
2020 Forseti Íslands 3.173.455 6,3%
2021 Forseti Íslands 3.483.430 9,81%
2022 Forseti Íslands 3.645.397 4,6811%
2023 Forseti Íslands 3.736.532 2,5%

Tafla sýnir hvernig laun þingmanna hafa hækkað árin 2020-2023. [9]

Ár Launategund Upphæð Hlutfallsleg hækkun
2019 Laun (þingfararkaup) 1.101.194 0%
2020 Laun (þingfararkaup) 1.170.569 6,3000%
2021 Laun (þingfararkaup) 1.285.411 9,8108%
2022 Laun (þingfararkaup) 1.345.582 4,6811%
2023 Laun (þingfararkaup) 1.378.722 2,5%

Aðrar greiðslur

[breyta | breyta frumkóða]

Tafla sýnir mismunandi greiðslur til þingmanns í ágúst 2022. [9]

Yfirflokkur Flokkur Upphæð
Fastar greiðslur Fastur ferðakostnaður í kjördæmi 35.166
Fastar greiðslur Húsnæðis- og dvalarkostnaðargreiðsla 219.972
Ferðakostnaður innanlands Annað (jarðgöng, leigubílar o.fl.) 9.050
Ferðakostnaður innanlands Ferðir með bílaleigubíl 34.498
Ferðakostnaður innanlands Flugferðir og fargjöld innanlands 118.080
Ferðakostnaður innanlands Gisti- og fæðiskostnaður innanlands 56.000
Launagreiðslur Álag á þingfararkaup 201.837
Síma- og netkostnaður Síma- og netkostnaður 12.946
Starfskostnaður Endurgreiddur starfskostnaður 30.339
Starfskostnaður Fastur starfskostnaður 16.549
Samtals aðrar greiðslur 723.638

Hvernig eru launin reiknuð?

[breyta | breyta frumkóða]

Laun embættismanna, ráðamanna og kjörinna fulltrúa á Íslandi eru ákveðin með mismunandi hætti eftir stöðu þeirra. Hér er yfirlit yfir helstu aðferðir við launaákvarðanir:

 • Laun forseta Íslands eru ákveðin í lögum um laun forseta Íslands, nr. 10/1990, með síðari breytingum.[8] Launin eru reiknuð út frá meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins, sem Hagstofa Íslands birtir fyrir 1. júní á hverju ári.[10] Launin taka breytingum 1. júlí ár hvert, en ráðherra sem fer með starfsmannamál ríkisins getur ákveðið að launin hækki hlutfallslega 1. janúar til samræmis við áætlaða breytingu á meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins.
 • Laun forsætisráðherra og annarra ráðherra eru ákveðin í lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011, með síðari breytingum.[11] Launin eru reiknuð út frá meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins, sem Hagstofa Íslands birtir fyrir 1. júní á hverju ári.[12] Launin taka breytingum 1. júlí ár hvert, en ráðherra sem fer með starfsmannamál ríkisins getur ákveðið að launin hækki hlutfallslega 1. janúar til samræmis við áætlaða breytingu á meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins.
 • Laun alþingismanna og forseta Alþingis eru ákveðin í lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað, nr. 88/1995, með síðari breytingum.[13] Launin eru reiknuð út frá meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins, sem Hagstofa Íslands birtir fyrir 1. júní á hverju ári.[14] Launin taka breytingum 1. júlí ár hvert, en ráðherra sem fer með starfsmannamál ríkisins getur ákveðið að launin hækki hlutfallslega 1. janúar til samræmis við áætlaða breytingu á meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins.
 • Laun dómara eru ákveðin í lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum.[15] Launin eru reiknuð út frá meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins, sem Hagstofa Íslands birtir fyrir 1. júní á hverju ári.[14] Launin taka breytingum 1. júlí ár hvert, en ráðherra sem fer með starfsmannamál ríkisins getur ákveðið að launin hækki hlutfallslega 1. janúar til samræmis við áætlaða breytingu á meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins.
 • Laun æðstu embættismanna ríkisins eru ákveðin í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum.[16] Launin eru reiknuð út frá meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins, sem Hagstofa Íslands birtir fyrir 1. júní á hverju ári.[17] Launin taka breytingum 1. júlí ár hvert, en ráðherra sem fer með starfsmannamál ríkisins getur ákveðið að launin hækki hlutfallslega 1. janúar til samræmis við áætlaða breytingu á meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins.

Tilvísanir

[breyta | breyta frumkóða]
 1. 1,0 1,1 Kjaratölfræðinefnd (1. janúar 2022). „Fyrri skýrslur“. www.ktn.is. Sótt 1. janúar 2022. „"Laun og starfskjör embættismanna ríkisins eru sett í samræmi við lög um laun og starfskjör embættismanna ríkisins nr. 70/1996."
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Stjórnarráðið (1. janúar 2022). „Kjarasamningar, laun og starfskjör“. stjornarradid. Sótt 1. janúar 2022.
 3. „Stjórnarfrumvarp: kjararáð“. www.althingi.is. 3. október 2019. Sótt 1. janúar 2022. „"Laun og starfskjör kjörinna fulltrúa eru sett í samræmi við lög, reglugerðir, kjarasamninga og starfsskilmála."
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Alþingi (30. maí 1996). „Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins“. www.althingi.is. Sótt 1. janúar 2022.
 5. „Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“. 17. júní 1944. Sótt 14. janúar 2022.
 6. „Ráðuneyti“. www.stjornarradid.is. 1. janúar 2022. Sótt 1. janúar 2022.
 7. 7,0 7,1 7,2 „Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna brottfalls laga um kjararáð, nr. 130/2016, með síðari breytingum (launafyrirkomulag)“. www.althingi.is. 2019-06 27. Sótt 1. janúar 2022.
 8. 8,0 8,1 8,2 „Lög um laun forseta Íslands“. 29. maí 1990. Sótt 14. janúar 2022.
 9. 9,0 9,1 „Alþingi - Laun og greiðslur“. Sótt 9. júní 2023.
 10. „Laun starfsmanna ríkisins“. Hagstofa Íslands. Sótt 14. janúar 2022.
 11. „Lög um Stjórnarráð Íslands“. 30. desember 2011. Sótt 14. janúar 2022.
 12. „Laun starfsmanna ríkisins“. Hagstofa Íslands. Sótt 14. janúar 2022.
 13. „Lög um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað“. 16. júní 1995. Sótt 14. janúar 2022.
 14. 14,0 14,1 „Laun starfsmanna ríkisins“. Hagstofa Íslands. Sótt 14. janúar 2022.
 15. „Lög um dómstóla“. 28. maí 1998. Sótt 14. janúar 2022.
 16. „Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins“. 7. júní 1996. Sótt 14. janúar 2022.
 17. „Laun starfsmanna ríkisins“. Hagstofa Íslands. Sótt 14. janúar 2022.