Fara í innihald

„Capacent“: Munur á milli breytinga

961 bæti fjarlægt ,  fyrir 11 árum
endurskrifað með það að markmiði að gera greinina hlutlausari
Ekkert breytingarágrip
(endurskrifað með það að markmiði að gera greinina hlutlausari)
{{fyrirtæki|
'''Capacent''' eru norræn þekkingarfyrirtæki sem sérhæfa sig í ráðgjöf, rannsóknum og ráðningum. Hjá Capacent á Íslandi starfa um 100 einstaklingar. Fyrirtæki sem starfa undir nafni Capacent er einnig að finna í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi en alls starfa um 300 manns hjá Capacent á Norðurlöndunum.
nafn = Capacent
|merki =
|gerð = Eignarhaldsfélag
|starfsemi = Ráðningar, ráðgjöf og markaðsrannsóknir
|staðsetning = Borgartún 27, [[Reykjavík]], [[Ísland]]i
|lykilmenn = Ingvi Þór Elliðasson
|tekjur =
|hagnaður_f_skatta =
|hagnaður_e_skatta =
|stofnað= {{ISL}} [[Reykjavík]], [[Ísland]] ([[1992]])
|starfsmenn = 100
|vefur = [http://www.capacent.is www.capacent.is] }}
'''Capacent''' er keðja norræna þekkingarfyrirtækja sem sérhæfa sig í ráðgjöf, rannsóknum og ráðningu. Starfsmenn Capacent á Íslandi eru 100 talsins og 300 manns starfa hjá keðjunni í hinum Norðurlöndunum til samans.
 
Capacent er leiðandi á Íslandi í ráðgjöf, rannsóknum og ráðningum. en{{heimild fyrirtækiðvantar}} varðSaga tilþess meðeinkennist samrunaaf nokkurrasameiningum fyrirtækjavið bæði innlend ráðgajafarfyrirtæki og erlend. Höfuðstöðvar Capacent á Íslandi eru í BorgartúniBorgatúni enog fyrirtækiðforstjóri er einnig með skrifstofu á Akureyri. Forstjóri Capacent á Íslandiþess er Ingvi Þór ElliðasonElliðasson.
== Núverandi skipulag ==
Capacent er leiðandi á Íslandi í ráðgjöf, rannsóknum og ráðningum en fyrirtækið varð til með samruna nokkurra fyrirtækja. Höfuðstöðvar Capacent á Íslandi eru í Borgartúni en fyrirtækið er einnig með skrifstofu á Akureyri. Forstjóri Capacent á Íslandi er Ingvi Þór Elliðason.
 
Capacent á Íslandi í núverandi mynd varð til þegar IMG og KPMG ráðgjöf sameinuðu krafta sína árið 2005.
 
Nafni fyrirtækisins var breytt í Capacent árið 2006 en Capacent-nafnið er samsett úr ensku orðunum Capability og Center.
 
== Saga Capacent ==
Grunnurinn að rannsóknarsviði Capacent var lagður árið 1990 þegar rannsóknarfyrirtækið Íslenskar markaðsrannsóknir var stofnað. Fyrirtækið var á sviði stjórnenda og leiðtogaþjálfunnar. Tveimur árum seinna eignaðist fyrirtækið umboðið fyrir Gallup á Íslandi. SérhæfingFyrirtækið þessasameinaðist fyrirtækisráðgjafafyrirtækinu varRáðgarði áárið sviði2000 markaðsrannsóknaundir ognafninu straxIMG. áRáðgarður fyrstuvar árunumráðgjafarfyrirtæki gatsem þaðsérhæfði sérsig gottí orðýmis fyrirkonar vandaðarekstrarráðgjöf og traustagæðastjórnun. aðferðafræðiSama íár sínumkeypti könnunumfélagið ráðningarskrifstofuna Liðsauka, en voru ekki sameinaðar fyrr en árið 2004. CapacentStrax Gallupárið ereftir aðilivarð Corporate GallupLifecycles International oghluti vinnuraf samkvæmtfélaginu gæðastöðlumen semþað samtökinsérhæfði hafasig þróað síðastliðnaí áratugistefnumótun. CapacetFélagið Galluphóf fékksamstarf opinberavið ISOSHL vottunsem ísérhæfir júnísig 2004í prófum og tekurmatsaðferðum ISOí 9001ráðningum. gæðastaðallinnÁrið til2002 allrarsameinaðist starfsemifyrirtækið CapacentDeloitte Gallup.ráðgjöf Rannsóknarsviðsem Capacentvar hefurstofnað einnigaf tengingarDeloitte viðmeð fleiriáherslu alþjóðlegá rannsóknarfyrirtæki,fjármálaráðgjöf. þeirraÁrið stærst2005 ersameinaðist félagið öðru ráðgjafarfyrirtæki, ACKPMG Nielsenráðgjöf.
 
Sérhæfing þessa fyrirtækis var á sviði markaðsrannsókna og strax á fyrstu árunum gat það sér gott orð fyrir vandaða og trausta aðferðafræði í sínum könnunum.{{heimild vantar}} Capacent Gallup er aðili að Gallup International og vinnur samkvæmt gæðastöðlum sem samtökin hafa þróað síðastliðna áratugi. Capacent Gallup fékk opinbera ISO vottun í júní 2004 og tekur ISO 9001 gæðastaðallinn til allrar starfsemi Capacent Gallup. Rannsóknarsvið Capacent hefur einnig tengingar við fleiri alþjóðleg rannsóknarfyrirtæki, þeirra stærst er AC Nielsen.
Saga ráðgjafasviðs Capacent einkennist af sameiningum við bæði innlend ráðgajafarfyrirtæki og erlend. Gallup og Ráðgarður sameinuðust árið 2000. Ráðgarður var ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfði sig í ýmis konar rekstrarráðgjöf og gæðastjórnun. Gallup hafði hins vegar getið sér gott orð fyrir stjórnenda- og leiðtogaþjálfun. Þetta sameinaða félag fékk nafnið IMG og ráðgjafasviðið IMG Ráðgarður. Strax árið eftir varð Corporate Lifecycles International hluti af félaginu en það félag sérhæfði sig í stefnumótun. Árið 2002 sameinaðist ráðgjafasvið IMG svo Deloitte ráðgjöf, sem hafði verið myndað í byrjun árs af ráðgjafasviði Deloitte sem hafði lagt áherslu á fjármálaráðgjöf, og Forskoti, sem hafði sérhæft sig í stefnumótun og markaðsráðgjöf. Umfang starfseminnar jókst umtalsvert við þessa sameiningu. Ráðgjafasvið IMG gat nú boðið upp á ráðgöf á sviði stjórnunar og reksturs. Við sameiningu KPMG Ráðgjafar í upphafi árs 2005 styrktust faglegar stoðir sviðsins enn frekar.
 
Sameinað félag Gallup og Ráðgarðs, Mannafl var fyrst íslenskra ráðningarfyrirtækja að bjóða upp á persónuleikapróf sem hafði verið staðlað og staðfært fyrir íslenskan vinnumarkað.{{heimild vantar}}
Við sameiningu Ráðgarðs og Gallup, sameinuðust tvær öflugar ráðningarstofur sem fengu nafnið Mannafl. Þessar ráðningarstofur höfðu fram að þeim tíma verið í mikilli samkeppni, því báðar sérhæfðu þær sig í ráðningum stjórnenda og sérfræðinga. Árið 2000 keypti IMG ráðningarstofuna Liðsauka og var hún fyrst um sinn rekin sem sérstök rekstrareining. Sérhæfing Liðsauka fólst í ráðningum í sérhæfð skrifstofustörf og í störf millistjórnenda. Vinna.is var svo stofnuð árið 2000, en þar fara ráðningar fram í gegnum netið. Mannafl og Liðsauki voru svo sameinaðar árið 2004, undir heitinu Mannafl-Liðsauki. Frá og með árinu 2001 hafa ráðningarstofur IMG verið í samstarfi við SHL, eitt af stærstu og þekktustu fyrirtækjum heims á sviði prófa og matsaðferða í ráðningum. Mannafl var fyrst íslenskra ráðningarfyrirtækja að bjóða upp á persónuleikapróf sem hafði verið staðlað og staðfært fyrir íslenskan vinnumarkað.
 
Capacent Corporate Finance (áður Capacent Glacier) var stofnað í mars árið 2009. Félagið er sjálfstæður lögaðili með starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki frá Fjármálaeftirlitinu. Capacent Corporate Finance hefur komið að margvíslegum verkefnum á sviði fjárfestingaráðgjafar, verðmatsvinnu og umbreytingu fyrirtækja.
 
== Vörumerki og lausnir Capacent ==
Ráðgjafar Capacent eru meðal annars sérhæfðir í mannauðsráðgjöf, markaðsráðgjöf, rekstrarráðgjöf og hagræðingarráðgjöf. Þekktustu vörumerki og lausnir Capacent á Íslandi eru svo dæmi séu nefnd Þjóðarpúlsinn, vinna.is, vinnustaðagreining (Gallup Workplace Audit) og Capacent Planner.
 
=== Útrás ===
== Capacent International ==
Capacent hóf að byggja upp starfemi sína utan Íslands haustið 2005 með því að festa kaup á KPMG Ráðgjöf í Danmörku og sameinast danska félaginu LogistikGruppen A/S árið 2006. Ári siðar kaupir Capacent Epinion A/S, eitt af leiðandi fyrirtækjum Danmerkur á sviði markaðsrannsókna. Árið 2008 keypti danska félagið IKU, sem sérhæfir sig í ráðningum, þjónustu vegna uppsagna og ýmissi annarri markaðsráðgjöf. Sama ár keypti Capacent danska ráðgjafafyrirtækið Drescher & Schröder og styrkir þar með sérfræðiþjónustu sína í innkaupamálum og sænska fyrirtækið Capto Financial Consulting.
Höfuðstöðvar Capacent voru fluttar til Danmerkur árið 2009.